MYOGURT

El gelater artesà de prestigi, Antonio Sirvent, es llança a la conquesta de la moda del iogurt gelat, amb la garantia que proporciona la seva experiència: qualitat, sa i natural. Per fer aquest pas decideix fer un canvi d’imatge cap a una línia actual. Es crea una imatge que fa de paraigua a les diferents línies de negoci, amb identitat pròpia per adaptar-se a nous productes. Sota aquesta base se li proporciona identitat a Myogurt, una imatge fresca i moderna que es mostra en els elements de packaging, de promoció, comunicació gràfica, etc. També es realitza el projecte d’interiorisme del local, en ell es dóna molta importància a les imatges realitzades i que representen aquesta qualitat del producte.

Category

Cartells i anuncis, Comunicació gràfica, Identitat corporativa, Interiorisme, Packaging, web