EMBLEMA I ESCUT DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS

EMBLEMA I ESCUT DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Es dissenya la imatge corporativa de l’Ajuntament de Cambrils. Per a aquest organisme s’ha creat un emblema com a símbol de la ciutat i representatiu de l’òrgan gestor dels serveis a la ciutadania. Aquest, està format per la lletra inicial del nom de la població subratllada per un traç amb forma d’ona, element característic d’una ciutat vinculada al mar. També es manté l’escut heràldic existent fins al moment, com a símbol de la representació corporativa de l’Ajuntament de Cambrils i que solament s’utilitzarà en els elements distintius d’Alcaldia i Policia Local. Es realitza un manual d’utilització per a l’emblema i per a l’escut on es desenvolupen les normalitzacions, codis cromàtics, aplicacions de papereria, carpetes, expedients, formularis, retolació de vehicles, senyalització, etc. Així mateix es desenvolupa una versió reduïda del manual, amb una breu explicació d’utilització.

Category

Identitat corporativa