Cláusula de Consentimiento

Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer :

1- [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la “Agencia Española de Protección de Datos”, amb el Codi d’inscripció [2152880954], del que és responsable DORADO MÁS CÁRDENAS S.L., [d’ara endavant DORADO+CÁRDENAS], amb domicili social a: C/ Extremadura, 1 Esc. E 1r 1a 43850 CAMBRILS, NIF B43636927, Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 1646, Foli 216, Full T21986, inscripció 1ª, E-mail administracio@doradomascardenas.es, amb la finalitat de gestionar aquest formulari, atendre les seves consultes i l’enviament d’informació periòdica dels nostres serveis, fins i tot per mitjans electrònics.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@doradomascardenas.es indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

DORADO+CÁRDENAS es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: C/ Extremadura, 1 Esc. E 1r 1a 43850 CAMBRILS, o a través de correu electrònic a lopd@doradomascardenas.es i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts del Lloc Web és DORADO+CÁRDENAS propietari d’aquest domini. L’esmentat domini d’Internet doradomascardenas.es es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del Lloc Web.